Xeerka lacag bixinta

Online Credit / Debit Card Payments

Kaararka Visa, MasterCard, American Express iyo dhammaan kaararka kale waxaa ay lacag bixinta ku sameeyaan hab ‘Online’ ah oo lacagaha lagu bixiyo. Waxaan ballan qaadeynaa in xogtaada aysan cid kale arki doonin. Bangigaaga ayaa fasaxaya iibsigaaga isaga oo aan wax xog ah u soo gudbin dhankeena.

Xaqiijin

Haddii aad lacag bixin sameysay fadlan sug in aad hesho farriin xaqiijin ah. Farriinta waxaad ku heleysaa ‘email’ ahaan. Haddii aadan helin farriin xaqiijin ah hubi sanduuqa farriimaha habowga ah ay ku dhacaan ee “Spam” ama “Junk” Haddii aad halkaas ka weyso inala soo xiriir.

Follow us for more awesome updates