Xeerka lacag celinta

Lacagta laguuma celinayo haddii aad lacag celin codsato marka aad gudagashay adeegga xubinnimada. Haddii aad Adeegga dahabka ah rukumato ama aad si kale adeeg u iibsato waa in aad adeeggaaga isticmaashaa inta laga gaarayo xilliga uu ku eg yahay adeeggaaga.

Follow us for more awesome updates