Subscription Cancellation Policy

Baajin

Waxaa rukunkaaga ka laaban kartaa ama baajin kartaa waqtigii aad doontid. Xusuusnow in aad go’aan ka gaarto inta aan la cusbooneysiin ka hor. Rukun baajinta waxaa ay dhaqan galeysaa marka la gaaro xilliga cusbooneysiinta. Waxaad baajinta ka sameyn kartaa website-ka iyo App-ka labadaba.

Follow us for more awesome updates